راسل پرینت گوش شنوایی دارد و برای بهتر کردن کیفیت خدمت رسانی به مشتریان انتقادات و پیشنهادات آن ها را دریافت و به آن ها عمل می کند. لطفا از طریق فرم زیر انتقاد، پیشنهاد و شکایات خود را مطرح نمایید.

باتشکر

انتقاد، پیشنهاد، شکایات